Στρατηγικές του Attention Autism, 5ο μέρος: Όταν υπάρχουν δυσκολίες.

Σε αυτό το βίντεο μιλάω για τις δύσκολες στιγμές όπου τα παιδιά θέλουν να πάρουν τα παιχνίδια του 1ου σταδίου του Attention Autism προγράμματος και επειδή δεν μπορούν εκνευρίζονται και θυμώνουν.

Στο Στάδιο 1 είναι πολύ σημαντικό το να χρησιμοποιούμε παιχνίδια που να αρέσουν στα παιδιά αλλά μπορεί γι’ αυτό τον λόγο να δυσκολευτούν πολύ όταν συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να τα πάρουν. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να εκνευριστεί το παιδί και συχνά δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε το κανόνα του ‘δεν ακουμπάω΄. Σε αυτό το βίντεο προσπαθούμε να εξηγήσουμε το γιατί χρειαζόμαστε αυτόν τον κανόνα και το τι μπορούμε να κάνουμε για να τον εφαρμώσουμε με μεγαλύτερη ευκολία. Αξίζει όμως να τον κρατήσουμε γιατί αυτό σημαίνει ότι έτσι θα μοιραστούμε όλο και περισσότερες εμπειρίες με το παιδί.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s